Du er her

Generalforsamling i Spis Lokalt Fmba

Der indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling i Spis Lokalt F.m.b.a. i KIT’s lokaler, Baghuset Apotekergården, Algade 21, 4230 Skælskør
Der indkaldes samtidig til ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære.
Dog med dette forbehold: såfremt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer ikke vedtages på den ordinære generalforsamling, aflyses den ekstra ordinære generalforsamling.