Du er her

Friske lokale produkter til lokale madborde - et visionsmøde

Cirka 20 personer var samlet på Skælskør Bibliotek for at høre oplæg og diskutere behov, begrænsninger, muligheder og umuligheder, for lokale butikker, storkøkkener, mv, i forhold til at aftage kød, grønt og frugt produceret i lokalområdet.

Der var gode oplæg fra forskellige typer af aftagere

• Morten Holm, uddeler, SuperBrugsen i Skælskør
• Eva Skov, køkkenlærer, Flakkebjerg Efterskole
• Henrik Larsen, indkøbs- og forsikringschef, Slagelse kommune

som fortalte hvordan deres virksomhed forholder sig til lokalt producerede fødevarer. Alle var positivt indstillede overfor at bruge eller sælge lokale fødevarer, men der er en række problemer som knytter sig til levering af varerne, for små mængder af varer, og en række udfordringer med hensyn til lovgivning om bl.a. mærkning af varerne.

Der var også oplæg om en igangværende undersøgelse af muligheder for produktion og afsætning af lokale fødevarer ved

• Ulla Brink Hansen, projektmedarbejder, LAG/Spis Lokalt

Denne undersøgelse sigter mod etablering af et distributionssystem, som afhjælper problemerne med at få varerne fragtet fra producent til aftager.

De fremmødte deltagere bidrog til en god debat om dagens emne, og alle var en lille smule klogere, da vi gik fra mødet!